ดูหน้า

PET วิทยากร

 

 
 
 
EDUCATION
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยม)
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยม)

 

WORK EXPERIENCE

 • อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประสบการณ์ 15 ปี ในตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุง, วิศวกรโครงการและก่อสร้างอาวุโส, วิศวกรวางแผนและหัวหน้าแผนกตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
 • ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไทย จำกัด
 • ผ่านการฝึกอบรม ดูงาน และร่วมประชุมวิชาการมากกว่า 50 หลักสูตร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี่, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, บรูไน, เนเธอแลนด์ และอื่นๆ
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
 • เป็นสมาชิก American Society of Mechanical Engineers (ASME) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992
 • เป็นประธานคณะทำงานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์ ในการออกแบบ Pressure Vessels, Sphere เก็บแก๊ส และหอกลั่นน้ำมันตลอดจนการแก้ปัญหาอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานทั้ง Stationary และ Rotating Equipment
 • เป็น ผู้บรรยายการอบรม (In-house Training) เกี่ยวกับการออกแบบและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน Process Plant ให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆมากมายหลายแห่ง
 • เคย เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ( United Nations for Industrial Development Organization (UNIDO) ที่ประเทศ ญี่ปุ่น ในปี 1990
 • เป็นผู้บรรยายการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่โรงแรม Hard Rock Hotel Pattaya (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 

CURRICULUM VITAE

1977-1979      :  Worked as a Lecturer in Faculty of Engineering at KMUTT giving lectures in the subject of Heat Transfer and Fluid Mechanics

1979-1980      :  Worked in a steel rolling mill plant, Siam Syndicate Steel Works, being responsible for machine and equipment erection and installation including piping system design, commissioning of the plant and troubleshooting

1980-1994      :  Worked in Thai Oil Co., Ltd. The work experience can be briefly described as follows:

1980-1982      :  Worked as an Area Supervisor/Engineer on the maintenance of Offsite area and TOC I and TOC II process areas perform troubleshootingand repair  of all process equipment such as pumps, compressors, heat exchangers, pressure vessels, etc.

1982-1985      :  Worked as a Planning/Workshop Engineer/Supervisor and Civil Engineering being in charge of the refinery shutdown planningand organizing the shutdown work and assume the position of Shutdown Manager during the plant shutdown    

1985-1988      :  Assuming the position of a Senior Project Engineer being responsible for design and development of several projects,such as designing the refinery’s new LPG storage area and designing two LPG storage spherical vessels, new centrifugal compressor, pumps, pressure vessels and piping systems

1989-1992      :  Assuming the position of head of TOC III Complex (Hydrocracker Complex) Construction and Maintenance Activities including Utility area. The work included set up and training the maintenance team, supervising the construction work together with the project PMC, reviewing all spare parts required, establish work procedures for some critical work, pre-commissioning and commissioning of the new plant equipment(joint activities between Thai Oil, Foster Wheeler UK(PMC), and Chiyoda Corp. Japan (Prime Contractor)

1993-1994      :  Assuming the position of Head Engineering Technical Services, in charge of the plant inspection and troubleshooting of all plant equipment,both stationary and rotating equipment

1994-1997      :  As a Thai Oil’s Management Member, assigned to work in one of The company’s affiliate, Thai Carbon Products Co., Ltd.Assuming the position of the Plant Manager turning around the company from making deficits to a profitable company in less than two years time

1998-1999      :  Established a Joint-Venture company with Flexibox Limited from UK (now John Crane Company) as one of the shareholders andassuming the position of Managing Director responsible for marketing Mechanical Seals and Transmission Couplings in Thailand market

1999-Present  :  Established own company, Process Equipment Technology providing training services to Petroleum, Petrochemical, and Power Industries. Also work as a freelance consultant giving troubleshooting service and consultative advice to various clients such as Mitsubishi Corp on Boiler inspection,PTT Gas Separation Plant, Trans-Thai Malaysia Gas Separation Plant, Independent Power Producer Co., Integrated Refining and Petrochemical Co. (IRPC), Rayong Olefins Co., Siam Cements.

 

Other Work Activities Related to Engineering Career

 • Holds Level 3 Engineering License since 1992
 • Be a member of Thailand’s Council of Engineers (COE)
 • Be an active sub-committee of COE, preparing test papers for Associated (Level 1) engineers applying for Level 2 license
 • Be a member of Engineers Institution of Thailand (EIT)
 • Be an EIT’s instructor on the subjects of Pressure Vessel Design
 • Be a Member of American Society of Mechanical Engineers (ASME)
 • Worked as a committee member at Public Works Department, Interior Mistry, drafting a new Bill of Oil Storage Tanks
 • Worked as a Chairman of Sub-Committees on Factory Act and Factory Act at the Petroleum Institute of Thailand (PTIT)
 • Give lecture on Heat Exchanger Design and Maintenance at Chulalongkorn University (CU) and Japanese Technology Promotion Association (JTPA)

 


15 สิงหาคม 2559

ผู้ชม 13233 ครั้ง