ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา


 
PET ผู้นำด้านการให้บริการทางด้านวิศวกรรมเชิงลึกรายแรกในประเทศ
                    Process Equipment Technology ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดย คุณกฤตย์ ศรีนภาสวัสดิ์ เพื่อให้บริการฝึกอบรมสัมนาทางวิศวกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และ ความสามารถให้กับวิศวกรทุกระดับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการทำ งานจริงได้เพราะงานทางด้านวิศวกรรมเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อนในทางเทคนิคและประสบการณ์ในการทำงานจึงจะทำให้ ผลของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ หลักสูตรของเรายังได้ รับการรับรองคุณภาพจากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มอบคะแนนพิเศษให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อใช้ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ทุกคน มายนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา-แก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบภายในโรงงาน รวมถึงเครื่องจักร โดยที่ผ่านมาทางเราได้รับความไว้วางใจให้บริการกับบริษัททั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศมากมายมากกว่า 240 บริษัท
 
ประสบการณ์ ดำเนินงานอย่างมืออาชีพโดย วิศวกรระดับวุฒิ ด้วยประสบการณ์การทำงานและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโดยตรงมาอย่างมาก กว่า 40 ปี ซึ่งสามารถการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในงานได้อย่างแท้จริง ทำให้องค์กรของท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

 

บริการของเรา

จัดอบรมนอกสถานที่

                บริการจัดอบรมสัมมนาทางวิศวกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางวิศวกรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรหรือบริษัทได้จริง  อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการหรืองานต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทางวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เข้ารับการอบรมเองและต่อองค์กรหรือบริษัทนั้นๆต่อไป

                โดยทางเราได้จัดงานอบรมสัมมนานี้ขึ้น ในสถานที่ที่สะดวกสบาย เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้การอบรมสัมมนาเป็นไปได้อย่างราบลื่น อีกทั้งยังจัดให้มีอาหารว่างและบริการอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากการทำงานที่หลากหลายกับผู้เข้าอบรมด้วยกันจากบริษัทหรือองค์กรต่างๆ  ซึ่งทางเราเราได้มีการจัดงานอบรมสัมมนานี้ขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ ณ โรงแรม AVANI Pattaya resort

หลักสูตรอบรมปี 2016 / ลงทะเบียนอบรมนอกสถานที่

 

 

จัดอบรมภายในองค์กร

                บริการจัดอบรมสัมมนาทางวิศวกรรมภายในองค์กร บริษัทหรือโรงงานของท่าน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางวิศวกรรม ที่เหมาะสมกับสภาพแห่งงานหรือกิจการในองค์กร บริษัทหรือโรงงานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เข้ารับการอบรมรวมถึงองค์กร บริษัทหรือโรงงานของท่าน

                โดยในการอบรมนี้ ทางเราสามารถปรับเนื้อหาของหลักสูตรได้ตามที่ท่านต้องการเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือเครื่องจักรในองค์กร บริษัทหรือโรงงานของท่าน รวมไปถึงความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ของพนักงานของท่าน ให้พนักงานของท่านสามารถนำความรู้ไปใช้งานโดยตรง

ลงทะเบียนอบรมภายใน

 

 

บริการให้คำปรึกษา

                บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องจักร รวมไปถึงพัฒนาระบบและเครื่องจักรภายในองค์กร บริษัทหรือโรงงานของท่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กร บริษัทหรือโรงงานของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด จากผู้เชี่ยวชาญระดับวุฒิวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมมากว่า 40 ปี และเป็นยังที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ

ติดต่องานแก้ปัญหา / ให้คำปรึกษา

 

 


22 มกราคม 2560

ผู้ชม 16462 ครั้ง